Biogas

Uporedo sa razvojem sektora korišćenja biogasa u Srbiji, laboratorija za biogas, kao ogranak laboratorije za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha, počinje da ulaže značajna sredstva u unapređenje opreme i ljudstva sa ciljem da postane vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u ovoj oblasti. Od 2013. godine, sprovedena je analiza prinosa i sastava biogasa više desetina različitih supstrata. Postupno se uvodi i čitav niz novih metoda, te je danas klijentima omogućeno da u najkraćem mogućem roku dobiju informacije o najvažnijim operacionim parametrima biogas postrojenja neophodnim za praćenje i unapređenje rada. Laboratorija je tokom 2017. godine akreditovala određeni broj metoda te su ispunjeni svi uslovi definisani od strane ministarstva energetika i rudarstva za izdavanje dokumenata koji predstavljaju integralni deo godišnjih izveštaja biogas postrojenja. Saradnja sa renomiranim inostranim naučno-istraživačkim institucijama omogućila je transfer znanja, te laboratorija ne zaostaje ni u jednom segmentu za sličnim inostranim laboratorijama, a posebno je važna činjenica da je uspostavljena saradnja sa svim poljoprivrednim biogas postrojenjima u Srbiji što je i najbolji dokaz kvaliteta i stručnosti.

Laboratorija za biogas

Obim metoda:

 • određivanje prinosa i sastava biogasa iz supstrata za proizvodnju biogasa
 • određivanje rezidulanog prinosa i sastava biogasa iz ostatka fermentacije
 • određivanje donje toplotne moći biogasa*
 • određivanje suve materije*
 • određivanje organske suve materije
 • određivanje pH*
 • određivanje odnosa koncentracije organskih kiselina i neorganskog ugljenika (FOS/TAC)
 • određivanje konduktivnosti
 • određivanje oksidoredukcionog potencijala
 • određivanje amonijaka*
 • kontinualni fermentacioni test

* metod je akreditovan

 

Toplotna moć biogasa - primer

Prinos biogasa - primer

Suva materija supstrata - primer