O nama

Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha zvanično je otvorena 17.12.2008. godine u okviru Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Osnivanje laboratorije omogućili su Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakultet tehničkih nauka i Fond za kapitalne investicije. Pravni status laboratorije definisan je Statutom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Fakulteta tehničkih nauka.

Laboratorija pruža usluge ispitivanja iz oblasti delatnosti departmana kao i eksperimentalnu podršku obrazovnom i naučno-istraživačkom radu studenata osnovnih, master i doktorskih studija u oblasti ispitivanja medijuma životne sredine – površinske, podzemne i otpadne vode, deponijskih gasova, obnovljivih izvora energije, ambijentalnog vazduha i zemljišta. Hemijske analize i uzorkovanja se izvode u skladu sa međunarodno priznatnim standardima i drugim relevantnim dokumentima, podržanim sistemom menadžmenta laboratorije koji je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Laboratorija je prvi put akreditovana 5. novembra 2010. godine kada je Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo odluku o dodeli akreditacije, broj 01-324, Laboratoriji za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha, Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Laboratorija je ovlašćena za uzorkovanje i fizičko-hemijska ispitivanja površinske, podzeme i otpadne vode od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, republičke direkcije za vode.

Laboratorija svojom opremljenošću i raspoloživim stručnim kadrovima prati sve faze procesa istraživačke aktivnosti u cilju planiranja, implementacije i izvođenja nadzornih, operativnih i istraživačkih monitoringa kvaliteta životne sredine.

Zaposleni svojim ambicijama, idejama i entuzijazmom ulažu napore u ostvarenje vizije našeg Fakulteta, a to je VISOKO MESTO U DRUŠTVU NAJBOLJIH.

Sertifikat o akreditaciji, pdf

Politika kvaliteta, pdf